profile author img

Yomari Sessions II: "Mi Ku" by MiKu

0 0 Watch-later
Total Views
4861
Posted On
Mar 13, 2018

Description

MiKu performs Mitho Kura (Mi Ku) in the latest Yomari Session (Season 2). Yomari Sessions is an attempt to capture the best possible performance of a song in a single-take. Lyrics - मस्त इन्द्रेणीझै कुसुमभेगमा उदाइ, मनको इनारमा- को उत्रन्छ?? मेरो ईश्वर कोसेली उसैलाइ जस्लाइ आउँछ मिठो कुरा! मधुर इरादाहरु कस्तुरीझै उद्छन! मुसुक्क इत्रिनेहरु कयौं !!उस्काउछन! तर,मेरो ईश्वर कोसेली उसैलाइ जसलाइ आउँछ मिठो कुरा! माया यी कागजमा उमृने मात्रै इछ्यामा किन उमालौ?? मोहको ईतिहास- कालको उमेरसरि! मिनेटको इलिमिलीमा कसरी उतारौ?? मानशपतलमा इखको कोइली उत्तर-दिक्षण-नाच्दा मेरा कमि- कमजोरी इन्द्रावती-सरह उर्लदा! मेरो इलाका काटी-उम्कि मग मग इन्दृयले कथाहरु ऊनदा। मेरो ईश्वर कोसेली उस्लाइ जसलाइ आउँछ मिठो कुरा। मैले इशारैमा कबिता ऊने मनका इश्हातिरहरू कहाँ -कहाँ ऊडे। मेरो इश्वर काेशेली उसैलाइ- जसलाइ आउछ मिठो कुरा।।।।

0 Comments

Please Login to Comment...

Playlists containing this video

You may also like