profile author img

Jerusha - बारुद [Official Video]

4 1 Watch-later
Total Views
10122
Posted On
Feb 21, 2018

Description

All music Written & Produced by Jerusha अन्ध्यारोलाई छातीमा बेरेछु कुवाको पानीमा जुनलाई हेरेछु मेरो त आँखा अझै नि बन्द छ हावामा अझै नि बरुदको गन्द छ हाम्रो पुर्खाको अहित भयो रे म सँगै हुर्केको शाहीद भयो रे सपना आइ, खै के के भन्द छ हावामा अझै नि बरुदको गन्द

0 Comments

Please Login to Comment...

Playlists containing this video

You may also like